Inspektor Nadzoru (branża kolejowa)

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze w zakresie inżynierii.

Opis stanowiska:

 • Nadzorowanie realizacji inwestycji budowlanych oraz weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac
 • Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad podwykonawcami
 • Odpowiedzialność za terminowość i jakość prowadzonych robót budowlanych
 • Weryfikację dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej
 • Organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z przepisami BHP
 • Monitorowanie, kontrola harmonogramów i dokumentacji technicznej
 • Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu Ustawy - Prawo budowlane)
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej kolejowej, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
 • Znajomość zasad funkcjonowania Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność działania, umiejętność skutecznego planowania i efektywnej organizacji pracy
 • Znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B; może być również część etatu, ale nie mniej niż pół
 • Atrakcyjne wynagrodzenie