SQL Support Team Manager

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie zespołem 15+ Programistów SQL realizujących bieżące zlecenia użytkowników biznesowych (zmiany w bazach, eksporty, raporty, analiza błędów systemowych oraz aplikacyjnych, itp.)
 • Zarządzenie obszarem utrzymania systemów  IT z zapewnieniem ustalonych z biznesem poziomów SLA
 • Definiowanie oraz tworzenie struktury usług utrzymania IT
 • Współpraca ze zlecającymi zadania w zakresie priorytetów, zbierania potrzeb oraz odbioru zadań
 • Współpraca z Liderem Technicznym, testerami, programistami i innymi zespołami IT
 • Wsparcie zespołu w analizie zadań
 • Definiowanie i wdrażanie procesów oraz mierników pracy zespołu utrzymania
 • Koordynacja pracy części zespołu w metodologii Scrum/Kanban
 • Usuwanie przeszkód w realizacji prac
 • Przygotowywanie celów rozwojowych oraz planowanie rozwoju działu

Wymagania:

 • Około 5 lat doświadczenia w kierowaniu jednym lub kilkoma zespołami developerskimi, preferowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami utrzymania systemów IT
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w roli analityka, developera SQL, testera lub innej zbliżonej roli technicznej
 • Umiejętność definiowania procesów IT
 • Znajomość podstaw SQL
 • Umiejętność odnalezienia się w pracy zdalnej oraz zarządzania zespołem rozproszonym
 • Umiejętność utrzymania wysokiego poziomu współpracy z wymagającym klientem biznesowym
 • Posiadanie pasji do technologii i do pracy z ludźmi

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o B2B lub umowę o pracę;
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Bardzo dobra, koleżeńska atmosfera pracy;
 • Integracje firmowe; wydarzenia sportowe;
 • Parking dla wszystkich pracowników.