Scrum Master

Opis stanowiska:

 • Wspieranie zespołów stosujących Scrum;
 • Promowanie zwinnych metody pracy;
 • Aktywna współpraca z wewnętrznym klientem biznesowym, dzięki której efekty  pracy przełożą się na zmiany i udoskonalenia w różnych obszarach działalności firmy.

Wymagania:

 • Dogłębnego rozumienia i umiejętności stosowania wartości, reguł i praktyk Agile;
 • Praktycznej znajomości Scruma;
 • Proaktywnego podejścia do rozwiązywania problemów i umiejętności efektywnego organizowania swojej pracy;
 • Doświadczenia w korzystaniu z narzędzi wspierających pracę zwinnych zespołów (Jira, Microsoft Team Foundation Server);
 • Posiadania certyfikatu Professional Scrum Master™ level I (PSM I);
 • Uśmiechu i pozytywnego nastawienia do codziennych wyzwań połączonych z dobrą organizacją własnej pracy;
 • Doświadczenia w pracy w zespołach stosujących metodyki zwinne, w tym przynajmniej 2 lat doświadczenia w roli Scrum Mastera albo na porównywalnym stanowisku;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, które będą przekładały się na dobrą atmosferę i osiąganie zamierzonych celów biznesowych;
 • Aktywnego zaangażowania w pracę zespołową, a także wspierania zespołu projektowego pod względem organizacyjnym i komunikacyjnym we wszystkich fazach projektu;
 • Wyższego wykształcenia;
 • Mile widziane: Certyfikat Professional Scrum Master™ level II (PSM II) i komunikatywna znajomość języka angielskiego – optymalnie na poziomie B2.

Oferta:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, połączoną z możliwością otrzymywania dodatkowych premii kwartalnych i nagród;
 • Zdobywanie nowych doświadczeń w ciekawych i udział w międzyobszarowych projektach biznesowych;
 • Pracę w firmie z unikatową kulturą organizacyjną opartą o wartości Simple - Personal - Fair;
 • Możliwość udziału w wielu projektach rozwojowych i szkoleniowych, dzięki którym podniesiesz nie tylko swoje kompetencje i wiedzę analityczną – także na szczeblu międzynarodowym;
 • Pakiet dodatkowych świadczeń.