Assessment

Istotą metody Assessment Centre jest obserwacja zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Ocena ta ma charakter selekcyjny. Assessment można zastosowań zarówno wobec kandydatów do pracy jak i wobec pracowników, którzy wymagają dostosowania do nowych realiów swojego pracodawcy.