Kontakt

UBP Consulting Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 13 lok. 5
02-563 Warszawa

Kontakt dla kandydatów:

Mail: rekrutacja@ubpconsulting.pl

Kontakt dla Klientów

Bartłomiej Piwnicki
bartek@ubpconsulting.pl
+48 603 910 920

Facebook: https://web.facebook.com/rekrutujemytalenty/

UBP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 270/73, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000321249, NIP: 9512274515, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości