Outplacement

Outplacement jest wsparciem dla zwalnianych pracowników w aktywnym poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia.

Celem outplacementu jest wzmocnienie motywacji pracowników oraz ich mobilizacja do aktywnego kierowania własną karierą. Dzięki temu jego uczestnicy poznają swoje silne strony oraz obszary do doskonalenia. Pozwala im to również na wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju kariery. Nie bez znaczenia jest podtrzymanie pozytywnego wizerunku firmy (wewnątrz i na zewnątrz).