Outplacement

Zakończenie współpracy jest trudnym i niekiedy długotrwałym procesem. Zwolnienia pracowników bywają przykre nie tylko dla nich, ale również dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie outplacementu, zwanego również systemem łagodnych lub monitorowanych zwolnień.

Pierwowzorem programu była sytuacja żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, którzy po zakończeniu II wojny światowej musieli wrócić do normalnego życia, uzupełnić kwalifikację i dostosować je do ówczesnego rynku pracy.

Obecnie pełny proces outplacementu powinien zawierać 3, zasadnicze fazy:

 1. analiza zasobów ludzkich, której celem jest identyfikacja rodzaju stanowisk do redukcji. Prowadzi ona do określenia liczby pracowników, którzy zostaną zwolnieni,
 2. komunikacja - przedstawienie informacji o zakończeniu współpracy,
 3. udzielenie pomocy zwolnionym osobom.

Co to jest outplacement?

Coraz więcej pracodawców decyduje się na outplacement. Program, który umożliwia zwalnianym pracownikom analizę drogi zawodowej, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i szkolenia ułatwiające zdobycie nowych umiejętności jest doskonałym wsparciem w znalezieniu kolejnego zatrudnienia.

Doświadczeni konsultanci ds. outplacementu pomagają osobom, które utraciły stanowisko odnaleźć się na rynku pracy. Określenie nowej ścieżki kariery opiera się zazwyczaj na założeniu, że kluczowe kwalifikacje, szlifowane kompetencje oraz wiedza zdobyta w dotychczasowym miejscu pracy mogą zostać wykorzystane w kolejnych dziedzinach zawodowych (nawet w przypadku braku posiadania formalnych certyfikatów). Istotna jest również gwarancja długotrwałej oraz skutecznej pomocy psychologicznej, praktycznej i prawnej.

Dla pracownika udział w programie jest darmowy. Koszty (np.: ze środków Unii Europejskiej lub własne) ponosi pracodawca.

Istota outplacementu

Istotą outplacementu jest rozstanie się z pracownikiem z troską i udzielonym wsparciem. Ważne, by osoby tracące stanowisko pracy miały poczucie, że zakończenie współpracy nie nastąpiło z ich winy. Pracodawca powinien zagwarantować odpowiednią pomoc, umożliwiającą szybkie znalezienie nowego zatrudnienia.

Ustawa o promocji zatrudnienia reguluje sytuację dotyczącą zwolnień monitorowanych. Wynika z niej, że program może zostać uruchomiony, gdy stanowisko pracy straci minimum 50. pracowników w okresie 3. miesięcy. Regulacja prawna zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania pomocy, która ma na celu maksymalne skrócenie czasu poszukiwania nowej pracy.

Dlaczego warto inwestować w outplacement?

Choć wprowadzenie outplacementu wiąże się z kosztami, wiele firm wskazuje na zdecydowane korzyści i oszczędności, do których należą:

 • poprawa relacji z partnerami społecznymi oraz pozyskanie nowych. Już na etapie przygotowań outplacementu oraz w trakcie jego realizacji warto współpracować z różnymi grupami społecznymi, np.: związkami zawodowymi danej organizacji, które mają wiedzę na temat dotyczącą potrzeb oraz obaw pracowników,
 • budowanie wizerunku firmy. Odpowiednio przeprowadzony proces zwolnień nie wpłynie negatywnie na kondycję firmy oraz jej opinie,
 • redukcja kosztów. Istotne jest skierowanie zwalnianych osób do działań, które pomogą w znalezieniu nowego miejsca pracy. Osoba, która czuje, że pracodawca (nawet w momencie rozwiązania umowy) się nią opiekuje, nie będzie generować dodatkowych kosztów (np.: procesów sądowych czy potencjalnych odszkodowań).
 • redukcja kosztów. Istotne jest skierowanie zwalnianych osób do działań, które pomogą w znalezieniu nowego miejsca pracy. Osoba, która czuje, że pracodawca (nawet w momencie rozwiązania umowy) się nią opiekuje, nie będzie generować dodatkowych kosztów (np.: procesów sądowych czy potencjalnych odszkodowań).

Jaki jest cel outplacementu?

Choć celem outplacementu jest aktywizacja zawodowa osób, które utraciły pracę, niektórzy nie chcą z niej korzystać. Zwolnieni pracownicy często czują żal do firmy, w związku z czym nie zamierzają korzystać z oferowanej pomocy. Niekiedy nie zdają sobie sprawy z istoty programu, z możliwości uczestnictwa w szkoleniach zwiększających szanse na rynku pracy oraz zdobyciu nowych kompetencji. Dlatego też, w całym procesie bardzo istotny jest moment przekazania informacji o zakończeniu współpracy.

Aby program outplacementu przynosił oczekiwane rezultaty, powinien trwać około 3. miesięcy. Wg specjalistów z branży rekrutacyjnej i psychologów biznesu jest to odpowiedni czas na poradzenie sobie z nową sytuacją.

Dla przedsiębiorstwa celem outplacementu jest reorganizacja oraz zmniejszenie kosztów zatrudnienia.

Outplacement w praktyce

W praktyce program outplacementu skupia się na kilku elementach, które pracodawca gwarantuje zwalnianym pracownikom. Należą do nich: szkolenia i warsztaty, rzetelna pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia oraz wsparcie zawodowe i psychologiczne.

Wyróżnia się outplacement indywidualny oraz grupowy. Pierwszy model dotyczy pojedynczych zwolnień, zazwyczaj kadry zarządzającej. Zwolniona osoba otrzymuje konsultanta, który oferuje nowe możliwości kariery i pomaga rozwijać umiejętności. Działania outplacementowe w tym przypadku dotyczą określenia motywacji, celów, mocnych i słabych stron, planów zawodowych, opracowania perfekcyjnych dokumentów aplikacyjnych, szkoleń oraz symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

Model grupowy ma miejsce w momencie likwidacji wielu stanowisk pracy, np. całego działu lub znacznej części przedsiębiorstwa. Przeprowadza go grupa wykwalifikowanych konsultantów i doradców personalnych, którzy szkolą pracowników, oferują pomoc prawną, wskazują możliwości rozwoju zawodowego i pomagają w tworzeniu profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.

Wyróżnia się również outplacement mieszany, który zawiera cechy indywidualnego oraz grupowego. Zazwyczaj dotyczy niewielkiej grupy osób, która utraciła pracę na podobnych stanowiskach.

Korzyści z outplacementu

W czasach niskiej stopy bezrobocia i wynikającego z niej rynku pracownika, dobry wizerunek danego przedsiębiorstwa jest dla niego niezwykle istotny. Wpływa na potencjalne procesy rekrutacji i znalezienie dobrego kandydata na dane stanowisko oraz na pracę całej firmy (włączając w nią kontrahentów i klientów).

Poza przyjaznym programem rekrutacji, atrakcyjnymi warunkami pracy (odpowiednią płacą, różnorodnymi świadczeniami) i dobrą atmosferą, na opinie pracodawcy w znacznym stopniu wpływa moment zakończenia współpracy. Dzięki wprowadzeniu programu outplacementu pracodawcy uda się podtrzymać budowany przez lata, pozytywny wizerunek. Ponadto buduje poczucie bezpieczeństwa pracowników pozostających w firmie, co wpływa na ich zaangażowanie, motywację i efektywność wykonywanych obowiązków.

Bardzo istotne są korzyści, które z outplacementu mogą zaczerpnąć zwalniani pracownicy. Należą do nich:

 • możliwość szybszego znalezienia nowego miejsca pracy,
 • skorzystanie ze szkoleń oferowanych przez byłego pracodawcę, które może doprowadzić do objęcia ciekawszego, lepiej płatnego stanowiska,
 • dostęp do informacji i kursów zwiększających szansę przebranżowienia,
 • zniwelowanie negatywnych emocji dotyczących utraty pracy,
 • otrzymanie długotrwałego wparcia psychologicznego, administracyjnego oraz merytorycznego,
 • przygotowanie do poszczególnych etapów rekrutacji (dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych).

Jako profesjonalna firma z branży doradztwa personalnego w Warszawie realizujemy projekty outplacement. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Nasza oferta: