Rekrutacja i selekcja

Stanowiska menedżerskie i specjalistyczne – executive search.

Poszukiwanie specjalistów oraz menadżerów średniego oraz wyższego szczebla wymaga delikatności oraz niezwykłej ostrożności. Nasza firma bazuje swoje działania na wieloletnim doświadczeniu biznesowym oraz niezwykle rozległych kontaktach w różnych branżach. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do zidentyfikowanych kandydatów w sposób precyzyjny i zagwarantować ich zainteresowanie projektem.
Wszyscy kandydaci są kompleksowo weryfikowani, tak pod względem kompetencji jak również profilu osobowościowego. Do tego celu wykorzystujemy test kompetencyjny Profile XT©.

Preselekcja aplikacji – stanowiska niższego szczebla.

W przypadku masowych rekrutacji proponujemy stosowanie ogłoszeń prasowych lub na portalach internetowych. Następnie przeprowadzamy wstępną selekcję spływających aplikacji w oparciu o otrzymany profil stanowiska. Jest to usługa pozwalająca Klientowi oszczędzić czas przeznaczany na analizę aplikacji. Dzięki temu Klient otrzymuje dokumenty jedynie tych osób, które spełniają wymogi formalne.