We don't look for talents.

We find them.

Why UBP Consulting?

Clients’ and Candidates’
satisfaction

Our main goal is the satisfaction of our
Clients and Candidates during the
recruitment processes.

Consistency

We recruit for a wide variety of positions 
in many industries, and we never stop
looking for better techniques to attract
Candidates. All our recruitments end
with employment!

Guarantee and
responsibility

When recommending Candidates, we
take full responsibility for them, and all
Candidates employed by our Clients are
covered by a guarantee lasting several
months.

Our offer

Want to know more? Contact our team

Bartłomiej
Piwnicki

CEO
bartek@ubpconsulting.pl
+48 603 910 920

Urszula Piwnicka

President Of The Board
ula@ubpconsulting.pl

Magdelana Lewandowska-Torka

Recruitment Manager
magda@ubpconsulting.pl

Mateusz Korpała

Senior Recruitment Consultant
mateusz@ubpconsulting.pl

Monika Stępień

Senior Recruitment Consultant
monika@ubpconsulting.pl

Gabriela Ciąćka

Recruitment Consultant
gabriela@ubpconsulting.pl

Join us today.

UBP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 270/73, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000321249, NIP: 9512274515, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości.

ubp consulting ©. Wszelkie prawa zastrzeżone