Oficjalny partner Iventa Network

Nasze usługi

Prowadzona przez nas firma rekrutacyjna
w Warszawie specjalizuje się
w przeprowadzaniu skutecznych procesów zatrudnienia dla klienta z każdej branży.
Świetnie orientujemy się na rynku pracy, śledzimy pojawiające się oferty i wyszukujemy kandydatów – specjalistów idealnych na stanowiska w wielu dziedzinach. Mamy również duże doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego dla firm.

Executive search

UBP Consulting prowadzi rekrutacje na najwyższe stanowiska menadżerskie i specjalistyczne wymagające rzadkich kwalifikacji. Projekty te przeprowadzamy przy pomocy poszukiwań bezpośrednich.

Sukces procesu Executive Search opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i wymagań klienta. Wspomniane potrzeby, jak i profil poszukiwanego kandydata są szczegółowo omawiane przed rozpoczęciem każdego projektu. Na życzenie klienta proces poszukiwań może poprzedzić wspólne stworzenie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska w organizacji.

Rekrutacja i selekcja

Poszukiwanie nowych pracowników dla wielu przedsiębiorstw bywa długotrwałym i męczącym procesem. Dlatego też istotna jest doskonale przygotowana i przeprowadzona przez specjalistów rekrutacja i selekcja personelu, która przyniesie firmie odpowiednie korzyści. Istnieje wiele różnych metod i technik rekrutacji, których celem jest znalezienie odpowiedniego pracownika.

 

Zmieniający się rynek pracy powoduje, że warto działać wielotorowo lub zdecydować się na pomoc doświadczonej agencji jaką jest niewątpliwie UBP Consulting. Rekrutujemy pracowników do wszystkich branż oraz na wszelkie stanowiska specjalistyczne, zarówno w IT, gamedev, sprzedaży, marketingu, finansach, księgowości, logistyce, łańcuchu dostaw, administracji oraz produkcji.

Outsourcing

Model dzisiejszej, zwinnej gospodarki, wymaga od firm podejmowania szybkich decyzji biznesowych, za którymi często nie nadążają działania administracyjne. Jednym z problemów, które napotykają dzisiaj przedsiębiorcy jest brak możliwości zatrudniania nowych pracowników ze względu na ograniczenia w polityce kadrowej.

 

UBP Consulting chętnie pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu tych problemów. Zatrudniamy pracowników kontraktowych, którzy następnie świadczą usługi na rzecz innych podmiotów. Dzięki temu, firma może się skupić na prowadzeniu biznesu bez konieczności martwienia się o formalności kadrowe.

Outplacement

Zakończenie współpracy jest trudnym i niekiedy długotrwałym procesem. Zwolnienia pracowników bywają przykre nie tylko dla nich, ale również dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie outplacementu, zwanego również systemem łagodnych lub monitorowanych zwolnień.

Firma UBP Consulting prowadzi projekty outplacementu indywidualnego dla stanowisk specjalistycznych oraz menadżerskich. Zwolniona osoba otrzymuje konsultanta, który oferuje nowe możliwości kariery i pomaga rozwijać umiejętności. Działania outplacementowe w tym przypadku dotyczą określenia motywacji, celów, mocnych i słabych stron, planów zawodowych, opracowania perfekcyjnych dokumentów aplikacyjnych, szkoleń oraz symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

UBP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 270/73, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000321249, NIP: 9512274515, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości.

ubp consulting ©. Wszelkie prawa zastrzeżone